اخبار

برگزاری مسابقات آسفالت نهمین همایش و نمایشگاه قیر، اسفالت و ماشین آلات همانند سال گذشته ...

ادامه مطلب

ششمین جلسه کمیته علمی نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات روز سه شنبه مورخ 31مردادماه ساعت 14:00 در محل مرکز تحقیقات،سالن ریاست برگزار گردید. ...

ادامه مطلب

چهارمین جلسه کمیته علمی نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات روز دوشنبه مورخ 9مردادماه ساعت 14:00 در محل مرکز تحقیقات،سالن جلسات بخش قیروآسفالت برگزار گردید. ...

ادامه مطلب

سومین جلسه کمیته علمی نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات روز دوشنبه مورخ 26تیرماهساعت 14:00 در محل مرکز تحقیقات،سالن ریاست برگزار گردید. ...

ادامه مطلب

دومین جلسه کمیته علمی نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات روز دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه ساعت 14:30 در محل مرکز تحقیقات،سالن جلسات بخش قیروآسفالت برگزار گردید. ...

ادامه مطلب

با توجه به اهميت روزافزون راه ها در صنعت کشور ، لزوم جهت ‏دهی به مطالعات، طرح‏ ها و مسائل اجرايی اين حوزه نیز نیازمند توجه ویژه ای است. ايجاد و تقويت ظرفيت مطالعاتی و اجرايی در کشور، يک راهبرد اساسی برای دستيابی به اهداف برنامه های توسعه، تبادل اطلاعات، ارتقای عملکردها و توسعه توانمندی های فنی می باشد. ...

ادامه مطلب

آدرس دبیرخانه

میدان فاطمی – میدان گلها- خیابان رادافزون- پلاک109-طبقه اول - دبیرخانه همایش
 

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 2 تا 4 آبان 1396
تاریخ آخرین مهلت ارسال مقالات تا 30 شهریورماه 96  تمدید گردید.